Preventie- en integriteitsbeleid

Wij voor de Jeugd zet zich in om een verschil te maken in de levens van haar deelnemers en ook hun directie omgeving. Onze stichting wordt gevormd door vrijwilligers die allemaal op hun manier willen bijdrage aan een betere toekomst voor de jeugd.

Om ervoor te zorgen dat onze stichting een veilige plek is voor iedereen, zowel voor de deelnemers als alle medewerkers: vrijwilligers, betaalde krachten en bestuursleden zorgen we ervoor om dit te waarborgen door het hanteren van een actief preventie- en integriteitsbeleid, hieronder vallen verschillende aspecten:

Wij voor de Jeugd doet alles om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de stichting zich bewust is van correct gedrag en dat hierbij de verwachtingen duidelijk zijn geformuleerd, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.