Medewerkers, ouders, leerlingen, sporters (alle vormen en soorten) deelnemers aan activiteiten en anderen die betrokken zijn bij Wij voor de Jeugd kunnen bij de vertrouwenspersoon van Wij voor de Jeugd terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De vertrouwenscontactpersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een missstand binnen Wij voor de Jeugd kan hij of zij terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon bij Wij voor de Jeugd:

Mevrouw Shirley

e-mail: shirley@wijvoordejeugd.nl