Integriteit gaat over eerlijkheid en ethisch handelen. Het gaat over niet omkoopbaar zijn en niet beïnvloedbaarzijn door oneigenlijke zaken. Niet frauderen of niet corrupt zijn is op zich niet voldoende. Het gaat om waarden als betrouwbaarheid, collegialiteit, klantgerichtheid, fatsoen en onkreukbaarheid. Integriteit gaat dan ook verder dan alleen het na- leven van regels. Het is een grondhouding van mensen en een kwaliteit en waarde van Wij voor de Jeugd.

Waar regels ontbreken of onduidelijk zijn, zal vanuit deze houding moeten worden geoordeeld. Hiermee is integriteit een eigenschap van personen én van de stichting. De maatschappelijke taak van Wij voor de Jeugd vraagt om een professionele en betrouwbare manier van werken, op basis van een integere bedrijfsvoering. Integer handelen gaat verder dan het voldoen aan de door de overheid opgelegde wetten en regels(normen). Het gaat juist om zaken die bij wet of regel niet verboden zijn, maar die wel kunnen leiden tot ongewenst resultaat en gedrag. Wij voor de Jeugd is een maatschappelijk ondernemende stichting, die in maatschappelijk belang werkt. Ons vermogen wordt aangeduid als maatschappelijk kapitaal. Dat brengt onder meer met zich mee, dat we daar met een hoge mate van verantwoordelijkheid mee moeten omgaan. Dat noodzaakt een basishouding. Van hoog tot laag wordt op zorgvuldige wijze omgegaan met geld en middelen van de gemeenschap. Integriteit is hierbij een groot en noodzakelijk goed. Een ander aspect van integriteit is het met elkaar zorgen voor een veilig werkklimaat.