Medewerkers, ouders, leerlingen, sporters (alle vormen en soorten) deelnemers aan activiteiten en anderen die betrokken zijn bij Wij voor de Jeugd kunnen bij de vertrouwenspersoon van Wij voor de Jeugd terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een missstand binnen Wij voor de Jeugd kan hij of zij terecht bij de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon bij Wij voor de Jeugd:

Mevrouw Shirley Venloo

e-mail: shirley@wijvoordejeugd.nl